AR | EN

02171178

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
استفاده از نمای اکسپوز در دیوار کار شده با بلوک سبک لیپر
آیا نمای expose را در دیوارهای ساخته شده با بلوک لیپر میتوان اجرا کرد؟
توصیه استاندارد ملی ۷۷۸۲ ایران به وجود کام و زبانه در بلوک های سبک در صفحه ۴ بند ۶-۱ قسمت ویژگی ها تاریخ: 1398/05/10
توصیه استاندارد ملی ۷۷۸۲ ایران به وجود کام و زبانه در بلوک های سبک سیمانی
بلوک سبک لیپر بلوک هایی مقاوم در برابر ضربه
پرسش های شما: استحکام بلوک سبک لیپر در برابر ضربه تا چه اندازه است؟
تقدیر نامه واحد نمونه کیفی توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای بلوک سبک لیپر تاریخ: 1397/07/25
تقدیر نامه واحد نمونه کیفی توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
ابلاغیه نظام مهندسی برای دیوار ها در ساختمان تاریخ: 1397/01/22
آخرین ابلاغیه نظام مهندسی برای دیوار ها
بلوک سبک لیپر در برابر آتش مقاومت بسیار بالایی دارد تاریخ:1394/12/18
اخذ نتایج بی نظیر و فوق العاده مقاومت در برابر آتش شرکت لیپر
شرکت لیپر، نمایندگی انحصاری فعال، در استانهای فاقد نمایندگی می پذیرد.
اعطای نمایندگی انحصاری بلوک سبک لیپر
بلوک سبک لیپر و مزایای استفاده از پرلیت در ساختار آن
مزایای کلی مصالح سبک پرلیتی
شدت صوت و مقایسه آنها
شدت صوت دسی بل منابع