AR | EN

02171178

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
استفاده از نمای اکسپوز در دیوار کار شده با بلوک سبک لیپر
آیا نمای expose را در دیوارهای ساخته شده با بلوک لیپر میتوان اجرا کرد؟
استفاده آسان انواع سنگ های نما برروی دیوار کار شده با بلوک سبک لیپر
آیا می توان از نمای سنگ برروی دیوار ساخته شده با بلوک سبک لیپر استفاده کرد؟
دیوارهای ساخته شده از بلوک سبک لیپر بدون ترک می باشند
آیا در دیوار های ساخته شده با بلوک لیپر ترک ایجاد میشود؟
بلوک سبک سیمانی لیپر، در برابر زلزله مقاوم میباشد
پرسش های شما: مقاومت محصولات بلوک سبک لیپر در برابر زلزله چقدر است؟
بلوک سبک لیپر بلوک هایی مقاوم در برابر ضربه
پرسش های شما: استحکام بلوک سبک لیپر در برابر ضربه تا چه اندازه است؟
بلوک سبک لیپر دارای کام و زبانه می باشد
دلیل وجود نری و مادگی در طراحی بلوک های لیپر چیست؟