فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80865
|

آیا بلوک سیمانی سبک عایق صوت است؟

 بله، بلوک سیمانی سبک لیپر، عایق فوق العاده صوتی است.

شرکت بلوک سیمانی سبک لیپر، اقدام به ساخت دیوار کامل با بلوکهای سبک عرض 15 سانتی متر سه سوراخه در سایت بخش آکوستیک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کرده است (مشابه آنچه در ساختمانها به صورت واقعی کار می شود.) این دیوار پس از طی زمان مناسب در اتاقک تست، موفق به ایجاد 50 دسی بل افت صوتی در دو طرف دیوار شده است. طبق آزمایش شماره 5/148/1 اتاق آکوستیک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که برروی بلوک ضخامت 15cm (دو جداره) صورت گرفته، این بلوک میتواند 50db (دسی بل) افت صوتی ایجاد کند که در مقایسه با نمونه های مشابه، بی رقیب است و بدیهی است که بلوک های سبک عرض 20cm (دو جداره) و 14cm (سه جداره)، مقاومت بیشتری در مقابل صدا خواهند داشتلازم به ذکر است که انواع بلوک های سبک لیپر عایق حرارت و مقاوم در برابر آتش هستند.

 

 

 

captcha