فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80859
|

برای دیوار چینی ساختمان کدامیک از انواع بلوک سبک مناسب است؟

برای دیوارهای داخلی و خارجی ساختمان می توان از انواع بلوک سبک لیپر با ضخامت های مختلف استفاده کرد معمولاً برای دیوارهای خارجی بلوک سبک ها با عرض ۱۵ سانتی متر و یا بیشتر استفاده می گردد و برای دیوارهای داخلی بلوک سبک هایی با عرض ۱۰ ویا ۷ سانتی متر و برای سرویس ها معمولاً بلوک های سبک با عرض ۷ سانتیمتر استفاده می گردد.

همچنین بلوک های سبک عرض ۱۰ سانت و ۱۵ سانت به دو نوع دو جداره )لیپر( و سه جداره (سوپر لیپر) تقسیم می‌شوند که میتوان در انواع دیوارهای ساختمان استفاده کرد.

 

captcha