AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80807
|

آیا می توان از نمای سنگ برروی دیوار ساخته شده با بلوک سبک لیپر استفاده کرد؟

به علت اینکه کلیه تولیدات این شرکت مطابق استاندارد 7782 ملی ایران تولید می شود و دارای مقاومت فشاری و جذب آب استاندارد است و همچنین بلوک ها دارای خلل و فرج مناسب برای گیرش سیمان و گچ است، هیچ گونه مشکلی در رابطه با استفاده از سنگ نما برروی بلوک های لیپر وجود ندارد.

captcha