فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80804
|

پرسش های شما: برای دیوار داخلی و خارجی به ازاء هر مترمربع به تفکیک چند عدد بلوک لازم داریم؟

پرسش های شما: برای دیوار داخلی و خارجی به ازاء هر مترمربع به تفکیک چند عدد بلوک لازم داریم؟

محاسبه مقدار مصرفی بلوک سبک لیپر در هر متر مربع

تعداد بلوک مورد نیاز برای هر متر مربع دیوار با احتساب ملات بین رج ها برای کلیه بلوک ها بجز بلوک SLP14، 11 عدد و برای بلوک SLP14، 9 عدد محاسبه میگردد، ( بدون احتساب ملات بین رج ها برای کلیه بلوک ها 12.5 عدد و برای بلوک SLP14، 10 عدد محاسبه شود.) برای مثال اگر 200 متر مربع متراژ دیوار باشد، برای کلیه بلوک های سبک لیپر به جز بلوک SLP14، 2200= 11 x 200 و برای بلوک SLP14 سه جداره  1800= 9 x 200  عدد محاسبه می گردد.

نکته: اگر برای مثال متراژ زیر بنا 2000 متر مربع باشد باید معمولاً مساحت زیر بنا در عدد 2 ضرب شود تا مساحت حدودی دیوار بدست آید. که محاسبه متراژ دیوار  به شکل 4000= 2 x 2000  می شود و تعداد بلوک لازم برای دیوار برای کلیه بلوک ها 44000 = 11 x 4000 و برای بلوک SLP14 سه جداره 36000 = 9 x 4000 عدد می باشد. معمولا برای سرویسهای بهداشتی از بلوک LP7 و یا LP10 و برای دیوارهای داخلی LP10 و یا SLP10 و برای دیوار های خارجی، نما و یا بین دو واحد از بلوک های LP15 ، SLP14 و یا LP20 استفاده می شود.

captcha