فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80797
|

پرسش های شما: مقاومت محصولات بلوک سبک لیپر در برابر زلزله چقدر است؟

بلوک سبک سیمانی لیپر، در برابر زلزله مقاوم میباشد

از آنجایی که بلوک سبک لیپر همگی دارای کام و زبانه (نر و مادگی) حجیم می باشند هنگامی که در یک دهنه کار می شود (در صورت اجرای وال پست ها به صورت صحیح) در هنگام زلزله به دلیل قفل شدن بلوک ها در یک دیگر به صورت یک دیوار یک پارچه عمل می کند و از آوار شدن دیوار بر سر ساکنین جلوگیری به عمل می آید.

 

captcha