AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80796
|

پرسش های شما: بهترین پیشنهاد برای قیمت مناسب و مقاوم بر سرما و گرما برای دیوار خارجی یک ویلا چه قطر و با چه جداره ای است ؟ و اینکه یک تریلی چه تعداد با پالت توان بار گیری دارد؟

مناسب ترین نوع بلوک برای دیوار خارجی ویلا

تمام بلوک های سبک لیپر دارای مقاومت حرارتی بالا (عایق گرما و سرما) طبق آزمایشات مرکز تحقیقات می باشد. گزینه های مناسب برای دیوار خارجی ویلا بلوک لیپر با عرض 14 سانتی متر سه جداره ( SLP14) و یا بلوک لیپر با عرض 15 دو جداره می باشد و یا بلوک با عرض 20 دو جداره می باشند. همچنین ظرفیت هر تریلی 20 پالت می باشد.

 

captcha