فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80792
|

پرسش های شما: آیا بلوک سبک SLP14 لیپر برای دیوار چینی دور یک ساختمون ۲ طبقه اسکلت بتنی در استان خوزستان و یا جنوب کشور مناسبه؟

بلوک سبک لیپر عایق حرارت بسیار مناسب در مناطق گرمسیر و یا سردسیر می باشد

با توجه به دمای بالای هوا در بخش اعظم ماه های سال در استان خوزستان و سایر استانهای جنوبی کشور، بلوکSLP14 لیپر، گزینه بسیار مناسبی برای اجرا در دیوار های محیطی ساختمان می باشد. زیرا این بلوک قوی ترین عایق حرارت در ایران بوده و می تواند الزامات بحث 19 را به بهترین نحو رعایت کند.

 

captcha