فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80791
|

پرسش های شما: آیا بلوک های سبک لیپر برای دیوارچینی در دور باغ برای مثال در مازندران و گیلان مناسب هستن؟ در شرایط بارندگی مشکلی ندارند؟

میتوان از بلوک سبک سیمانی لیپر در دیوارچینی دور باغ استفاده کرد

بله، به دلیل اینکه نوع پوکه صنعتی استفاده شده در بلوک سبک لیپر، عایق بسیار مناسبی در برابر رطوبت بوده و همچنین به دلیل وزن مناسب و دارا بودن کام و زبانه در قالب بلوک لیپر هزینه دیوارچینی مناسبتری نسبت بلوک های سنگین دارد.

 

captcha