فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80789
|

پروسه انجام آزمایشات بر روی تولیدات شرکت لیپر چگونه است؟

انجام آزمایشات برروی بلوک سبک لیپر

کلیه دستگاه های موجود در آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت بلوک سبک لیپر سالانه توسط اداره استاندارد بازرسی و کالیبره می شوند.

آزمایشگاه کنترل کیفیت شامل دستگاه های ذیل می باشد:

جک تعیین مقاومت بتن / کمپراتور تعیین جمع شدگی خطی / انکوباتور یخچالدار / کولیس دیجیتال / ترازوی ارشمیدس / آون / مخزن آب / پلیت بارگذاری بتن / ساعت عقربه ای و ....

که به طور مداوم (سالانه 4 مرتبه)مطابقت آزمایشات جذب آب بلوک، جمع شدگی بلوک، ابعاد، مقاومت فشاری و ... با استاندارد ملی 7782 مورد آزمایش و بررسی قرار میگیرد.

 

کلیدواژه

بلوک

بلوک سبک

بلوک لیپر

بلوک سبک لیپر

بلوک لیکا

بلوک سبک لیکا

قیمت بلوک سبک لیکا

بلوک مقاوم

بلوک بتنی

بلوک پوکه ای

بلوک سبک Aac

انواع بلوک

فروش بلوک

بلوک سبک بتنی

قیمت بلوک سبک

بلوک سیمانی لیکا

بلوک سبک هبلکس

بلوک دیواری

قیمت بلوک لیکا

بلوک سبک استاندارد

تولید بلوک سیمانی

بلوک سبک سیمانی

قیمت بلوک دیواری

قیمت بلوک سیمانی دیواری

بلوک سیمانی

بلوک سبک clc

هبلکس

قیمت بلوک

تولید بلوک سبک

خرید بلوک سبک

فروش بلوک سبک

گواهینامه های بلوک لیپر

لیپر

معایب بلوک سبک لیکا

مصالح ساختمانی

بلوک صنعتی

بلوک صنعتی سبک

بلوک عایق

بلوک عایق صدا

بلوک عایق صوت

بلوک عایق حرارت

بلوک عایق صوت و حرارت

لیکا سبک

لیکا بلوک

لیکا قیمت

لیکا بلوک سبک

لیکا ساختمان

لیکا بلوک دیواری

لیکا سیمانی

قیمت لیکا بلوک

بلوک سبک دیواری

بلوک سبک ساختمانی

بلوک سبک مقاوم

بلوک سبک عایق

بلوک سبک عایق صوت

بلوک سبک عایق حرارت

بلوک استاندارد

استاندارد

لیکا

لیکا خرید

خرید لیکا

خرید لیپر

خرید بلوک

فروش لیکا

فروش لیپر

تولید لیکا

قیمت بلوک سبک لیپر

قیمت لیکا

لیست قیمت لیکا

بلوک ساختمانی

بلوک ساختمان

نمایندگی لیپر

لیست قیمت

لیست قیمت لیپر

لیست قیمت بلوک سیمانی

لیست قیمت بلوک بتنی

captcha