فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80786
|

دلیل وجود نری و مادگی در طراحی بلوک های لیپر چیست؟

بلوک سبک لیپر دارای کام و زبانه می باشد

استاندارد ملی ایران مطابق بند 6-1 صفحه 4 توصیه به داشتن فاق و زبانه برای داشتن اتصال بهتر می کند از مزایای دیگر آن میتوان به :

 1. افزایش سرعت اجرای دیوار

2.  سهولت در شاقول چیدن دیوار

3. یکپارچگی بیشتر و مقاومت بیشتر در برابر زلزله

4. جلوگیری از ایجاد پل حرارتی عمودی که در بلوک های بدون نر و مادگی توسط ملات معمولی بین 2 بلوک بوجود می آید

اشاره کرد.

 

captcha