AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80784
|

پرسش های شما: آیا می توان برای تأیید عایق صوت در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از بلوک دو جداره لیپر به جای سه جداره استفاده کرد؟

دریافت تایید شناسنامه فنی در دیوار کارشده با بلوک سبک سیمانی لیپر

با توجه به این که در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان الزامات لازم برای صدور عایق صوت دیوار جداکننده بین واحدها باید حداقل ۵۰ دسیبل باشد و بلوک لیپر 15 دو جداره تنها بلوکی می باشد که با دو جداره (سه حفره) موفق به دریافت 50 دسیبل افت صوتی در سایت آکوستیک مرکز تحقیقات و مسکن گردیده است ازین پس می توانید به جای استفاده از بلوک سه جداره و چهار جداره، از بلوک دوجداره لیپر با وزن کمتر و قیمت مناسب تر استفاده کنید.

captcha