فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80768
|

فصل سوم سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

فصل سوم   سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

فصل سوم ـ سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه

 

ماده740ـ هر کس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 

captcha