فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

سوالات متداول / شناسه خبر: 80751
|

در بلوک های الیاف دار چگونه می توان الیاف داخل بلوک را مشاهده کرد؟

نحوه تشخیص وجود الیاف در بلوک سبک الیاف دار

اگر لبه های تیز بلوک و یا تکه ای از بلوک را در زیر نور قرار دهیم پرز های ریزی در سطح آنها قابل مشاهده می باشد که این پرزها همان الیاف به کار رفته در تهیه بلوک می باشند.

captcha