فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80743
|

لزوم جلوگیری از ساختمان سازی به دست افراد غیر متخصص

 

اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور در امور نوسازی بافت فرسوده با بیان اینکه بسیاری از معضلات موجود در عرصه ساختمان سازی مربوط به دخالت افراد غیر متخصص است، گفت:

مسئولان شهرداری ها باید از ورود افراد با مشاغل غیر مرتبط به عرصه ساختمان سازی جلوگیری کنند.

ترکان با تاکید بر اینکه هر کسی با هر تخصصی نمی تواند سرمایه گذار ساختمان سازی باشد، گفت:

بسیاری از مردم همه دارایی و پس انداز خود را برای خرید مسکن هزینه می کنند و این انصاف نیست که به دلیل نظارت نداشتن صحیح در این زمینه تمام دارایی یک خانواده صرف خرید خانه های نا ایمن شود.

وی گفت:

برخی ساختمان ها چه به صورت عمد و چه غیر عمد استانداردهای لازم را ندارند و علت اصلی این امر نبود نظارت دقیق و کافی در این زمینه است .

مشاور رئیس جمهور در امور نوسازی بافت فرسوده با تاکید بر لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان گفت:

تقریبا علت اصلی تخریب همه ساختمان ها رعایت نکردن اصول و مقررات ملی ساختمان است.

ترکان با بیان اینکه طبق بررسی های به عمل آمده در زلزله سر پل ذهاب علت تخریب ساختمان ها نداشتن اتصالات و جوشکاری های استاندارد بوده است، گفت:

در این زلزله ۷ و نیم ریشتری، همه سازه هایی که اتصالات استاندارد داشتند و بر اساس مقررات ملی ساختمان احداث شده بودند، هیچ آسیبی ندیدند.

 

captcha