فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 80720
|

باز آفرینی شهرها استارت می ‌خورد

باز آفرینی شهرها استارت می ‌خورد

باز آفرینی شهرها استارت می ‌خورد

مطابق با نسخه پیشنهادی تامین مالی نوسازی بافت‌های فرسوده برای رفع چالش تامین یارانه سود برای پرداخت وام نوسازی، که طی سال‌‌های گذشته به عنوان اصلی‌ترین مانع نوسازی بافت‌های فرسوده شناسایی شد ۵ هزار میلیارد تومان منابع از محل صندوق توسعه ملی، بودجه دولت و شهرداری‌ها و منابع داخلی بانک‌ها به کمک گرفته خواهد شد تا از این طریق به‌طور متوسط سالانه ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات نوسازی به سازندگان در بافت‌های فرسوده پرداخت شود. نسخه جدید نوسازی در بافت‌های فرسوده در عین حال با یک ویژگی مهم دیگر نیز همراه شده است و آن اهرم قرار دادن زمین‌های دولتی در اختیار دستگاه‌ها ونهادها و سازمان‌های دولتی برای ساخت پروژه‌های مسکونی و تامین فضاهای خدماتی و روبنایی در محلات فرسوده شهری است. محله‌محوری به جای توجه صرف به مقوله مسکن»، «توجه به اقتصاد محله به جای توجه صرف به اقتصاد ساکنان بافت‌های فرسوده»، «توجه به ارتقای کیفیت محله و افزایش سرانه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محله»، «ارزش‌آفرینی در محلات فرسوده در طول زمان»، «تاکید بر استفاده از اراضی دولتی»، «هدفمند کردن تملک و تجمیع اراضی»، «توسعه محله طی یک دوره زمانی ۱۰ساله» و «سرمایه‌گذاری اجتماعی به‌منظور پیشگیری از هزینه‌های آتی» مهمترین رویکردهای نسخه جدید نوسازی در قالب طرح ملی بازآفرینی شهری است. کل بودجه و اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح در طول اجرای برنامه ۵ ساله ششم توسعه معادل ۱۲۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده که قرار است ۴۰ درصد از این رقم از سوی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، ۳۰درصد از سوی دولت و ۳۰ درصد از سوی شهرداری‌ها تامین شود.  طرح مسکن «پایاپای» به‌عنوان بخش اول از برنامه ۵ ساله نوسازی بافت فرسوده، با واگذاری اراضی دولتی و عمومی به سرمایه‌گذاران ساختمانی آغاز می‌شود.

captcha