فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 60676
|

تمدید گواهینامه فنی بلوک سبک لیپر برای پنجمین سال

تمدید گواهینامه فنی بلوک سبک لیپر برای پنجمین سال

گواهی نامه فنی بلوک سبک لیپر برای پنجمین سال متوالی تمدید شد. تاریخ: 1396/03/31

تمدید گواهینامه فنی بلوک سبک لیپر از مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی برای پنجمین سال خرداد 1396:

 

تمدید گواهینامه فنی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی متعلق به شرکت افق فردای پاسارگاد برای پنجمین سال متوالی انجام شد.

 

بدین منظور هر ساله کارخانه بلوک لیپر توسط کارشناسان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مورد بازدید قرار گرفته و تمامی آزمایشات مطابق با استاندارد ملی 7782 ایران انجام پذیرفته و مورد تأیید قرار گرفته است.

 

 تاریخ: 1396/03/31

 

captcha