فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 60648
|

حضور بلوک سبک لیپر در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

حضور بلوک سبک لیپر در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

بلوک سبک لیپر و حضور آن در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در سال 1389 تاریخ:1389/05/12

حضور بلوک سبک لیپر دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران مرداد (1389)

تاریخ:1389/05/12

captcha