فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 60625
|

حضور بلوک سبک لیپر در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

حضور بلوک سبک لیپر در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

بلوک سبک لیپر و حضور آن در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در سال 1389 تاریخ: 1393/05/19

حضور بلوک سبک لیپر در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران مرداد 1393

تاریخ: 1393/05/19

captcha