فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 60619
|

پوکه لیکا چیست؟

پوکه استاده شده در بلوک لیکا

لیکا یا سبک دانه صنعتی از پوسته سرامیکی سبک و هسته ای کندو شکل تشکیل شده که از حرارت دادن گل رس در دمای 1100 تا 1200 درجه سانتیگراد در یک کوره ی چرخان، تولید می شود. گلوله های مدور لیکا هنگام خروج از کوره گردان، در اندازه های حدود 0 تا 32 میلیمتری با چگالی بالک تقریبی 350 Kg/m3 هستند. بنابر مورد استفاده ی لیکا، آن را در اندازه های مختلف تولید می کنند.

واژه لیکا از عبارت Light Expanded Clay Aggregate به معنی دانه رس سبک منبسط شده گرفته شده است. دانه های لیکا از انبساط خاک رس در کوره های گردان با حرارتی حدود 1200 درجه سانتیگراد بدست می آیند. دانه های لیکا دارای شکل تقریباً گرد و سطح زبر و نا هموار اند. رویه میکروسکوپی خارجی دانه های لیکا دارای خلل و فرج ریز و قهوه ای رنگ و بخش داخلی دانه های لیکا دارای بافت سلولی سیاه رنگ می باشد.

captcha