فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 60618
|

انواع پوکه معدنی موجود در ایران:

پوکه معدنی های موجود در ایران

در ایران دو جنس از پوکه معدنی وجود دارد که بیشترین استفاده را دارد: 1.اسکوریا 2.پومیس

پوکه معدنی قروه (کردستان) از جنس سنگ پا (سیاه خاکستری سبز قهوه ای)

پوکه معدنی بستان آباد (تبریز) 

پوکه دماوند هم بین این دو پوکه است (به رنگ کرم)، که تمامی ویژگی های مثبت هر دو نوع پوکه بالا را دارا می باشد.

در هر دو نوع انواع دانه بندی و انواع وزن سبک و سنگین وجود دارد.مهمترین تفاوت آنها در استحکام آنها است.

پوکه قروه دارای مقاومت بالاتری نسبت به پوکه تبریز می باشد. پوکه تبریز به دلیل داشتن کمی آهک، بتن آن مقاومت کمتری دارد.

اسکوریا: این نوع از پوکه معدنی در نواری از آذربایجان تا کردستان وجود دارد که معادن قروه از مهمترین مخازن این پوکه معدنی می باشد و بیشتر عزیزان در داخل کشور اسکوریا را با نام قروه می شناسند.

پومیس: این نوع از پوکه معدنی در اغلب مناطق البرز خصوصاً البرز مرکزی و بستان آباد تبریز قابل استخراج می باشد.

captcha