فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 60617
|

پوکه معدنی چیست؟

پوکه معدنی و استفاده آن

گدازه های آتشفشان است که پس از رسیدن به سطح زمین سرد شده و به صورت دانه های ریز و درشت متخلخل تشکیل گردیده و اصطلاح علمی آن پومیس یا اسکوریا می باشد. از مهمترین ویژگی این محصول استحکام بسیار بالا در ترکیب با سیمان و وزن بسیار سبک که دارای قابلیت بالای نگهداری آب می باشد موجب مقاومت بتن ساخته شده می شود و اغلب جهت شیب بندی ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد.

 

captcha