فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 60613
|

کاربرد پرلیت در بتن سبک عایق :

پرلیت چه کاربردی در عایق کاری دارد

مهمترین مصرف پرلیت در ساختمان به عنوان قلوه یا مصالح سنگی در تولید بتن سبک است که برای سقف، کف، دیوارهای جدا کننده و قطعات سبک وزن ساختمانی بکار می رود. بیشترین مورد استفاده از پرلیت به عنوان بتن عایق سقف ساختمانهای مختلف از قبیل بیمارستانها، ساختمانهای اداری، فروشگاه ها، انبار ها و ساختمانهای تولیدی است. بتن پرلیتی خاصیت عایق دما (سرما و گرما) و مقاومت در برابر آتش را یک جا در خود دارد.

 

captcha