فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 60606
|

50Db افت صوتی در بلوک سبک لیپر یعنی چه؟

بلوک سبک لیپر چه مقدار افت صوتی ایجاد می کند

در ساختمانی که بلوک سبک لیپر استفاده شده باشد، اگر در بیرون از ساختمان آلودگی صوتی ایجاد شده برای مثال 70Db (سر و صدای خودروها در یک خیابان شلوغ و پر ترافیک) باشد، در داخل ساختمان عایق شده با بلوک لیپر مقدار صوت موجود در فضا 20Db (صدای برگ درختان در نسیم یا یک خانه کاملا ساکت)، خواهد بود.

captcha