فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 60604
|

تفاوت بلوک لیپر با بلوک هبلکس و بلوک های clc ، Aac چیست؟

بلوک سبک لیپر با بلوک سبک گازی ماننده بلوک هبلکس چه تفاوتی دارد؟

 

انواع بلوک سیمانی سبک

 

بلوک سبک بتن گازی (بلوک Aac , clc و بلوک هبلکس)

بلوک بتن سبکدانه (بلوک سبک لیپر)

 

 

مزایای بلوک سبک لیپر نسبت به بلوک هبلکس:

 

 - جذب آب بلوکهای سبکدانه ماننده بلوک سبک لیپر مناسبتر از بلوک های بتن گازی ماننده بلوک هبلکس بوده، به این صورت که بلوک های سبک بتن گازی به دلیل دارا بودن ذات تشنگی بلوک قبل از اجرا نیاز به زنجاب شدن کامل (غوطه وری به مدت حداقل 2 ساعت) می باشد که در بلوک های لیپر نیاز به این عمل نیست. در نتیجه در انواع بلوک های لیپر ترک ناشی از خشک شدن آب پلاستر دیده نمی شود.

 

- بلوک سبک لیپر بر خلاف بلوک های بتن گازی ماننده بلوک هبلکس، نیاز به چسب مخصوص نداشته و با هر ملات ماسه سیمان قابل اجرا هستند.

 

- به علت هم جنس بودن ملات و دیوار ساخته شده با انواع بلوک سیمانی سبک لیپر ترک های حاصل از اختلاف ضریب انبساط بین ملات و دیوار که به آن شیرینکیج گفته می شود دیده نمی شود

 

- همچنین به دلیل خلل و فرج بلوک های سبک لیپر چسبندگی لایه آستر نازک کاری بیشتر و همچنین سیمان کاری نما برای اجرای نمای سنگ مناسب تر می باشد.

 

 

کلیدواژه

بلوک

قیمت بلوک لیکا

بلوک سبک

شرکت بلوک

بلوک بتنی

بلوک پوکه ای

بلوک سبک Aac

انواع بلوک

فروش بلوک

بلوک سبک بتنی

قیمت بلوک سبک

بلوک سیمانی لیکا

بلوک سبک هبلکس

بلوک دیواری

بلوک شیشه ای

بلوک سبک لیپر

بلوک سبک استاندارد

تولید بلوک سیمانی

بلوک لیکا

بلوک سبک سیمانی

بلوک لیپر

قیمت بلوک دیواری

قیمت بلوک سیمانی دیواری

بلوک سیمانی

بلوک سبک clc

فروش بلوک سبک

قیمت بلوک

تولید بلوک سبک

خرید بلوک سبک

لیکا

لیپر

لیکا بلوک

لیکا بلوک سبک

قیمت لیکا بلوک

لیکا بلوک دیواری

لیکا سیمانی

لیکا قیمت

لیکا سبک

نمایندگی لیپر

قیمت لیکا

لیست قیمت لیپر

قیمت لیپر

لیست قیمت لیکا

قیمت بلوک سبک لیکا

بلوک عایق

معایب لیکا

معایب بلوک لیکا

بلوک سبک عایق

بلوک سبک عایق صوت

بلوک سبک عایق حرارت

بلوک عایق صوت و حرارت

عایق صدا

عایق صوت

بلوک عایق صدا

بلوک عایق صوت

بلوک عایق حرارت

لیکا هزینه

بلوک گازی

بلوک aac

بلوک clc

هبلکس

بلوک سیپورکس

سیپورکس

لیست قیمت

لیست قیمت بلوک بتنی

لیست قیمت بلوک سیمانی

انواع بلوک سبک

بلوک هبلکس

انواع بلوک سبک سیمانی

انواع بلوک سبک سیمانی لیپر

بلوک گازی هبلکس

مزایای بلوک سبک

بلوک هبلکس یا لیپر

بلوک سبک لیپر با بلوک سبک گازی ماننده بلوک هبلکس چه تفاوتی دارد؟

بتن گازی

بلوک بتن سبکدانه

تفاوت بلوک سبک لیپر نسبت به بلوک هبلکس

تفاوت بلوک لیپر با بلوک هبلکس

captcha