فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 60603
|

آیا در بلوک لیپر پوکه لیکا و شن و ماسه استفاده می شود؟

بلوک سبک سیمانی لیپر از پوکه لیکا استفاده نمیکند

خیر در بلوک لیپر، به هیچ وجه پوکه لیکا و شن و ماسه استفاده نمی شود. پوکه صنعتی استفاده شده در بلوک لیپر، پرلیت می باشد که هشتمین ماده عایق دنیا می باشد.

captcha