فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 60602
|

پرت بلوک لیپر چقدر است؟

بلوک سبک لیپر آیا پرتی دارد؟

 برخلاف روش سنتی تولید بلوک، که برروی زمین با دستگاههای دستی و بدون پرس هیدرولیک تولید می شوند و روزها آبیاری می شوند تا به مقاومت خود برسند، بلوک لیپر با دستگاههای تمام اتوماتیک برروی پالت فلزی تولید شده و عمل پر کردن قالب، همراه با 4 ویبره عمودی و همزمان با پرس 300 تنی انجام می شود و همچنین پس از تولید، مستقیماً به کوره بخار(کیورینگ)، انتقال می یابند و به مدت 12 ساعت، در کوره بخار پخته میشوند و مقاومت حداکثری 28 روزه بتن را ظرف 12 ساعت بدست می آورند. این سیستم تولید، باعث شده تا در زمستان سرد یا تابستان گرم، هیچگونه تفاوتی در مقاومت بلوک ایجاد نشود، لذا میتوان گفت بلوک لیپر فاقد پرتی و یا دارای حداقل پرتی (کمتر از %1) می باشد.

کلیدواژه

بلوک

قیمت بلوک لیکا

بلوک سبک

شرکت بلوک

بلوک بتنی

بلوک پوکه ای

بلوک سبک Aac

انواع بلوک

فروش بلوک

بلوک سبک بتنی

قیمت بلوک سبک

بلوک سیمانی لیکا

بلوک سبک هبلکس

بلوک دیواری

بلوک شیشه ای

بلوک سبک لیپر

بلوک سبک استاندارد

تولید بلوک سیمانی

بلوک لیکا

بلوک سبک سیمانی

بلوک لیپر

قیمت بلوک دیواری

قیمت بلوک سیمانی دیواری

بلوک سیمانی

بلوک سبک clc

فروش بلوک سبک

قیمت بلوک

تولید بلوک سبک

خرید بلوک سبک

لیکا

بلوک سبک لیکا

قیمت بلوک سبک لیکا

معایب بلوک سبک لیکا

لیپر

پیش فروش بلوک لیپر

لیکا سبک

لیکا بلوک

لیکا سیمانی

لیکا قیمت

قیمت لیکا بلوک

لیکا بلوک سبک

قیمت لیپر

لیست قیمت لیپر

لیست قیمت لیکا

قیمت لیکا

لیست قیمت بلوک بتنی

لیست قیمت بلوک سیمانی

بلوک عایق

معایب لیکا

معایب بلوک لیکا

بلوک سبک عایق

بلوک سبک عایق صوت

بلوک سبک عایق حرارت

بلوک عایق صوت و حرارت

عایق صدا

عایق صوت

بلوک عایق صدا

بلوک عایق صوت

بلوک عایق حرارت

لیکا خرید

لیکا ساختمان

لیکا بلوک دیواری

captcha