فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 60601
|

آیا بلوک لیپر قابلیت شیار پذیری دارد؟

قابلیت شیار ذیری و برش پذیری بلوک سبک لیپر

یکی از مواد تشکیل دهنده بلوک لیپر الیاف پلی پروپیلن (p.p) است که در بازار به الیاف نسوز نیز شهرت دارد. این الیاف تأثیر بسیار مثبت و قابل توجهی برروی مقاومت فشاری، خمشی و علی الخصوص کششی بلوک داشته و امکان شیار پذیری برروی آن را (قبل از اعمال هر گونه آستر نازک کاری) بدون وجود پرت و یا تخریب دیوار فراهم میسازد. این الیاف باعث میشود که بنّا، در حین اجرا در صورتی که دسترسی به فرز نداشته باشد، بتواند با ضربه تیشه، بلوک لیپر را بدون خرد شدن به 2 یا 3 قسمت تقسیم کند.

همچنین وجود این الیاف، میزان جمع شدگی بلوک را تا حد زیادی کاهش می دهد که نتیجه آن کاهش چشمگیر ترکهای مویی روی دیوار تمام شده است.

captcha