فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 60599
|

آیا بلوک لیپر مبحث 3 که حفاظت ساختمان در برابر حریق است را رعایت می کند؟

مطابقت بلوک سبک لیپر با مبحث 3 مقررات ملی ساختمان

بله، بلوک سبک لیپر مطابق مبحث 3 (حفاظت ساختمان در برابر حریق) مقررات ملی ساختمان، معیارهای یکپارچگی و نارسانایی را در طول مدت زمان آزمایش تا دمای 1200 درجه سانتی گراد به مدت 3 ساعت برآورده کرده است.

کلیدواژه

captcha