فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 60598
|

آیا بلوک لیپر در برابر آتش مقاومت دارد؟

بلوک سبک لیپر مقاوم در برابر آتش

بله طبق آزمایش شماره 22357-40-94 بخش مهندسی آتش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که برروی بلوک ضخامت 15cm (دو جداره) انجام شده، یک دیوار غیر باربر از جنس بلوک سیمانی (لیپر)، در کوره مقاومت در برابر آتش مقیاس متوسط (کوره یک متر مربع) آزمایش شد. تحت شرایط مشخص آزمون، که در گزارش به تفصیل بیان شده است، آزمونه تا دقیقه 180 (پایان آزمون) و تا دمای 1200 درجه سانتی گراد، معیارهای یکپارچگی و نارسانایی را برآورده کرد.

 

captcha