فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

پروژه ها / شناسه خبر: 60595
|

آیا بلوک لیپر عایق صوت است؟

بلوک سبک سیمانی لیپر عایق بسیار مناسب صدا

بله، بلوک سبک لیپر، عایق فوق العاده صوتی است.

شرکت لیپر، اقدام به ساخت دیوار کامل با بلوکهای عرض 15cmسه سوراخه در سایت بخش آکوستیک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کرده است (مشابه آنچه در ساختمانها به صورت واقعی کار می شود.) وواین دیوار پس از طی زمان مناسب در اتاقک تست، موفق به ایجاد 50 دسی بل افت صوتی در دو طرف دیوار شده است. طبق آزمایش شماره 5/148/1 اتاق آکوستیک مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که برروی بلوک ضخامت 15cm (دو جداره) صورت گرفته، این بلوک میتواند 50db (دسی بل) افت صوتی ایجاد کند که در مقایسه با نمونه های مشابه، بی رقیب است و بدیهی است که بلوک های عرض 20cm (دو جداره) و 14cm (سه جداره)، مقاومت بیشتری در مقابل صدا خواهند داشت.

 

 

captcha