فروشگاه لیپر AR | EN

02171178

سوالات متداول / شناسه خبر: 60540
|

آیا بلوک لیپر عایق حرارت است؟

بلوک سبک لیپر عایق بسیار مناسب حرارت می باشد

بله بلوک سبک لیپر، عایق فوق العاده حرارت با ایجاد اختلاف دما 18 درجه سانتی گراد در دو طرف دیوار است.

این شرکت اقدام به ساخت دیوار کامل با بلوکهای عرض 15cm سه سوراخه در سایت انرژی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی کرده است که یک سمت داخلی دیوار با پوشش گچ و خاک و سمت بیرونی آن با اندود سیمان پوشانده شده است (مشابه آنچه در ساختمانها به صورت واقعی کار می شود) این دیوار پس از طی زمان مناسب در اتاقک تست، موفق به ایجاد اختلاف دما به میزان 18 درجه در دو طرف دیوار شده است. طبق آزمایش شماره 10092-14-89 بخش حرارت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی که برروی بلوک ضخامت 15cm (دو جداره) لیپر صورت گرفته است. این بلوک می تواند اختلاف 18 درجه کلوین بین دو سمت خود بوجود بیاورد، این شرکت به جای آزمایش برروی پوکه و مواد اولیه، نمونه بتن و یا نمونه بلوک (که در واقعیت کاربردی ندارد)،  آزمایش عایق حرارت را برروی دیوار ساخته شده از بلوک های سبک لیپر با عرض 15 سانتی متر 2 جداره در یک قاب کامل همراه با اندود و آستر در دو طرف دیوار انجام داده است. بدیهی است که بلوکها با عرض 20cm (دو جداره) و 14cm (سه جداره)، مقاومت بیشتری نیز در مقابل حرارت خواهند داشت.

captcha